• 9:00 - 19:00
  • AV. EDUARD TOLDRA, 36, VILANOVA I LA GELTRÚ
  • 938 147 203

  Política de privacitat

  De conformitat a el que es preveu en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, VNG Gas a Fons SCP l’informa de l’existència d’un fitxer de la seva titularitat, que es troba inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el qual s’inclouran les dades personals subministrades per l’usuari i que es sol·liciten amb l’única finalitat de poder proporcionar la gestió adequada dels diferents serveis oferts per VNG Gas a Fons SCP i acceptats per aquest.

  L’usuari admet que les dades personals facilitades a VNG Gas a Fons SCP són veritables i es compromet a comunicar la seva modificació si escau. L’usuari o client del servei podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si resultés pertinent, la revocació del consentiment a la comunicació de les dades, en els termes previstos en la referida Llei orgànica i en la normativa de desenvolupament aplicable.

  Per a l’exercici d’aquests drets l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant carta certificada, que inclogui la fotocòpia del DNI, a:

  VNG Gas a Fons SCP

  Av. Eduard Toldrà, 36

  08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona)

  o bé mitjançant trucada al telèfon d’atenció al client 93 893 02 28, o també dirigint les seves consultes o sol·licituds per correu electrònic a info@gasafonsvng.com.

  En els diferents formularis disponibles i d’acord a la normativa vigent, s’informa de les dades obligatòries i d’aquells opcionals per a la finalitat que es pretén en cada cas.

  El no emplenament de les dades obligatòries requerides per a una sol·licitud, comporta la impossibilitat de prestació d’aquest servei. La introducció voluntària de dades opcionals per part de l’usuari possibilita la millora i personalització dels serveis oferts per VNG Gas a Fons SCP.

  VNG Gas a Fons SCP garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris, mitjançant l’aplicació de protocols segurs de comunicació, i el certificat d’autenticitat del servidor al qual es connecten.

  D’igual forma, VNG Gas a Fons SCP ha adoptat i establert els mecanismes interns de seguretat i organització necessaris i requerits per la normativa vigent per a evitar el robatori, pèrdua, malament ús, modificació o accés no autoritzat a aquests.

  VNG Gas a Fons SCP podrà utilitzar cookies per a millorar i facilitar l’experiència de navegació de l’usuari en el seu lloc web i en particular, les seves preferències de presentació de l’entorn d’aquest lloc. Les cookies generades per VNG Gas a Fons SCP no emmagatzemen informació de dades que permetin identificar als usuaris, ni s’usen per a una altra finalitat que l’esmentat. L’usuari pot configurar el seu navegador de manera que li avisi o impedeixi la generació de cookies.