• 9:00 - 19:00
  • AV. EDUARD TOLDRA, 36, VILANOVA I LA GELTRÚ
  • 938 147 203

  Avis legal

  TERMES GENERALS D’ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB

  Informació legal de  www.gasafonsvng.com

  Denominació comercial: VNG Gas a Fons SCP
  Domicili: Av. Eduard Toldrà, 36 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.
  Email: info@gasafonsvng.com
  NIF: J66767559

  Informació comercial que conté la pàgina web

  VNG Gas a Fons SCP ha obtingut la informació publicada en aquesta pàgina web de fonts considerades com a fiables; no obstant això, no garanteix que la mateixa sigui exacta, completa, o actualitzada. Per a confirmar la informació i ampliar detalls sobre la mateixa i en particular, la relacionada en el Reial decret 515/1989, de 21 d’abril i la normativa autonòmica que el completa o desenvolupa, els interessats hauran de sol·licitar-ho mitjançant un correu electrònic a info@gasafonsvng.com

  No obstant l’anterior, la present denegació de responsabilitat no pretén limitar la nostra responsabilitat en cas d’infracció de qualsevol obligació imposada per la legislació nacional aplicable, ni excloure la nostra responsabilitat en assumptes en els quals no pugui quedar exclosa en virtut d’aquesta legislació.

  Propietat i ús de la pàgina web

  Aquesta web i el domini a través del qual s’accedeix a aquesta, www.gasafonsvng.com, és propietat de VNG Gas a Fons SCP i tots els elements que la componen, com a textos, imatges, arxius estructura i disseny, es troben protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial, i està prohibida la seva distribució, modificació, transmissió, còpia o qualsevol utilització dels continguts del mateix amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització de VNG Gas a Fons SCP.

  Queda igualment prohibit establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de VNG Gas a Fons SCP diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l’adreça, www.gasafonsvng.com, o la que li substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de www.gasafonsvng.com o la informació continguda en elles sota signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entidad.

  En relació amb la informació i accés al seu web, www.gasafonsvng.com:

  • No garanteix la licitud i legalitat de la informació o elements que puguin contenir-se en pàgines diferents de la pàgina web de www.gasafonsvng.com quan la titularitat dels mateixos no correspongui a VNG Gas a Fons SCP, si bé es compromet a fer tot el possible per a evitar l’existència en el seu web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu d’aquests continguts, eliminar-los o impedir l’accés a aquests.
  • En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, www.gasafonsvng.com no serà en cap cas responsable de les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que es puguin produir per l’accés i ús d’aquesta web incloent-se, però no limitant-se, els produïts en els sistemes informàtics, o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics o qualsevol altra intromissió il·legítima, errors de seguretat o de navegació, o per caigudes, interrupcions, absència o defecte en les telecomunicacions.
  • Es reserva el dret a realitzar sense necessitat de previ avís modificacions en l’actual contingut de la seva pàgina web quan ho consideri oportú, així com podrà impedir o limitar l’accés a la mateixa de forma temporal o permanent.

  Ús del contingut del lloc
  Tot el contingut publicat en la pàgina web, incloent, a títol exemplificatiu però no limitatiu, drets d’autor, drets similars o connexos, drets d’autor, patents, models d’utilitat, dissenys industrials, gràfics, codi font, textos, imatges, fotografies, marques comercials, noms comercials, logotips, eslògans, noms de domini, perfils socials, interfícies, obres musicals i/o audiovisuals, secrets comercials i know-how, independentment de si han estat registrats, s’ha sol·licitat el seu registre o no estan registrats (d’ara endavant, el “Contingut”) són propietat de VNG Gas a Fons SCP o li han estat cedits a través d’una llicència per a la seva explotació i estan protegits per totes les lleis aplicables en matèria de propietat intel·lectual i industrial, incloses les lleis sobre defensa de la competència.

  La pàgina web pot incloure enllaços a llocs web de tercers externs i independents de www.gasafonsvng.com (d’ara endavant, “Llocs web de Tercers”). VNG Gas a Fons SCP inclou aquests enllaços per a oferir als seus usuaris la possibilitat d’accedir a altres llocs web que estima puguin ser del seu interès. Els Llocs web de Tercers són aliens al nostre control i declinem qualsevol tipus de responsabilitat en quant al contingut d’aquests. Per tant, el fet que la pàgina web inclogui enllaços a Llocs web de Tercers no implica de cap manera que VNG Gas a Fons SCP hagi aprovat o que estigui d’acord amb el contingut o la informació publicada en aquests. En conseqüència, no assumim cap mena d’obligació respecte al contingut o la informació publicada per Llocs web de Tercers i per tant, l’accés a Llocs web de Tercers quedarà sota l’exclusiva responsabilitat de l’usuari.

  Publicació de contingut en la pàgina web

  La transmissió o càrrega (uploading) de contingut per qualsevol mitjà a www.gasafonsvng.com o a la pàgina web, implica la concessió a VNG Gas a Fons SCP, per part de l’usuari, d’una llicència gratuïta a nivell mundial per a reproduir, distribuir, modificar i fer públic aquest contingut. VNG Gas a Fons SCP es reserva en tot cas el dret d’utilitzar aquests continguts.

  Exclusions de responsabilitat

  El Contingut de la pàgina web té caràcter informatiu general i, per tant, podria resultar insuficient per a l’adopció per l’usuari d’una decisió personal o de negoci. VNG Gas a Fons SCP no està obligada, en cap cas, a demostrar la veracitat, exactitud, idoneïtat, integritat i vigència del contingut. L’usuari accepta que la utilització de la pàgina web i/o del Contingut serà sota el seu compte i risc, i que la pàgina web s’ofereix als usuaris tal qual està disponible. Per tant, VNG Gas a Fons SCP no formula cap garantia, expressa o implícita, quant al lloc o el contingut, incloent, a títol merament enunciatiu, de comerciabilitat, infracció o adequació a un ús o finalitat en particular. En la mesura en què la legislació aplicable ho permeti, VNG Gas a Fons SCP no assumeix cap mena de responsabilitat per les decisions adoptades per l’usuari basant-se en la informació facilitada en la pàgina web, ni pels danys directes o indirectes que pugui sofrir com a resultat d’actuacions basades en el lloc o els continguts.

  VNG Gas a Fons SCP no assumirà cap mena de responsabilitat per danys que pugui sofrir la màquina, programa i/o dades de l’usuari per qualsevol virus o contingut o programa maligne. L’usuari serà l’únic responsable d’instal·lar en el seu equip les eines necessàries per a detectar i impedir que el seu equip, màquina, programa i/o dades sofreixin qualsevol tipus de danys.

  Legislació aplicable i jurisdicció competent

  Els presents termes generals d’ús es regeixen per la llei espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-li en la seva condició de consumidor o usuari, tota controvèrsia derivada de qüestions referents a la pàgina web serà sotmesa a la competència i jurisdicció exclusiva dels Tribunals de la ciutat de Barcelona.